Phát hiện U dây thần kinh số V nhờ chụp MRI 3.0 Tesla tại TOMEC

Dây thần kinh số V đảm nhiệm cả hai chức năng vừa vận động, vừa cảm giác. Tuy nhiên, chức năng chính là cảm giác và mỗi dây thần kinh sẽ tiếp nhận cảm giác cho một bên mặt. Dây thần kinh 5 được hợp thành từ 3 nhánh thần kinh là V1, V2, V3, […]

Hotline: 1900886886
Đặt lịch khám