chính sách và điều khoản

1. Quy định về nội dung thông tin trên website

Tất cả tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, phần mềm và đồ họa,… có trên trang đều thuộc bản quyền của Phòng khám đa khoa Trực thuộc CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TOMEC.

Bạn không được sử dụng nội dung trên trang https://tomec.vn/ vì mục đích thương mại. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này.

Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://tomec.vn/ mỗi khi sử dụng tài liệu.

2. Các thay đổi trên website

Website Tomec có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin gì cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

3. Thay đổi quy định

Phòng khám đa khoa Trực thuộc CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TOMEC có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Khi Khách hàng tiếp tục sử dụng website của https://tomec.vn/ sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng, nghĩa là đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

4. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang https://tomec.vn/

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:
● Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự.
● Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
● Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
● Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
● Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại.
● Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào https://tomec.vn/ mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

5. Cung cấp nội dung trên website

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới  https://tomec.vn/ một cách hoàn toàn miễn phí.
● Bạn cần lưu ý rằng, các nội dung hay câu hỏi trên diễn đàn, thông tin chung về cơ sở y tế bạn đã cung cấp có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ nguyên nhân nào.